Rules

2023.01.03

 

Heron Server Szabályzat

 

- Mindenkinek a saját felelÅ‘ssége hogy elolvassa és betartsa a szerver szabályzatot. Senki sem hivatkozhat arra, hogy késÅ‘n, vagy egyáltalán nem olvasta el.

- Jelen szabályzat vonatkozik minden realmra, a webes felületekre, és a hangkommunikációs szerverekre. Az Account regisztrációs oldalon szereplÅ‘ instrukciók a Szerver szabályzat szerves részét képezi.

- Amennyiben nem fogadod el a szabályokat, vagy nem értesz vele egyet, úgy nem játszhatsz a szerveren.

- A regisztráció alkalmával az alábbi dolgokat kijelentem:

- Semmilyen módon nem károsítom meg a szervert, és annak játékosait. Amennyiben ezt tenném, minden anyagi és erkölcsi következményt vállalok

- Nem vagyok tagja jogvédÅ‘ szervezetnek, sem cégnek (ha igen, akkor is itt mint magánszemély regisztrálok) 

- Az itt elhangzott, vagy leírt információkat semmiféle eljárásban nem használom fel

 

Továbbá:

 

- Az oldal olyan magánterület, ahol az itt tartózkodás elsÅ‘dleges szabálykönyvét a Staff tagjai határozzák meg.

- Az oldalra történÅ‘ regisztrációval, illetve a regisztrált nick/account használatával a felhasználó elfogadja a szabályokat és vállalja, hogy maradéktalanul betartja azokat.

- Az oldal mindenki számára szabadon olvasható, de hozzászólni csak a regisztrált felhasználóknak van lehetÅ‘ségük.

- A weboldal és a játék erÅ‘sen moderált, ezt tudomásul veszem és e szerint cselekszem.

- A hozzászóló fórumbeli hozzászólásai erejéig lemond szerzÅ‘i jogáról: sem anyagi sem más jellegű követeléssel nem élhet. A felhasználónév és az account nem adható el, és nem ruházható át.

- A fórumban található információk hitelességéért, megbízhatóságáért, felhasználásukból eredÅ‘ esetleges következményekért, kárért a Staff nem vállal, nem vállalhat semmilyen felelÅ‘sséget.

- Warez tevékenység, vagy ehhez kapcsolódó tartalmak linkelése, közzététele tilos (azonni kitiltást von maga után)!

- Regisztráláskor érvényes email címet adj meg!

- Bármi gondod akad, csak érvényes, létezÅ‘ email címre tudsz majd új jelszót kérni, vagy tisztázni az esetlegesen felmerülÅ‘ gondokat!

 

Általános szabályok:

 

- Senkinek se add ki az Accountod jelszavát és e-mail címét (GM-nek sem!). Kivétel csak akkor lehet, ha elÅ‘zÅ‘leg Te kerested fel a GM-et, mert valamilyen ellenÅ‘rzés, vagy javítás szükséges.

- Az Accountod adatait nem módosítjuk, és nem adjuk ki! (Kivétel szintén lehetséges módosítás terén.)

- "Elveszett" karaktereket, Accountot nem áll módunkban visszaadni! (kivétel adatbázis hiba esetén - akkor is csak mentésig visszamenÅ‘leg)

- Az Accountok cseréje, ajándékozása miatt, nem vállalunk semmi felelÅ‘sséget az accountok kihez tartozása iránt.

- A csaláson - cheatelésen kapott Accountokat (tulajdonosi viszonyra tekintet nélkül) véglegesen banoljuk!

- Ha cheatert látsz kötelességed azt azonnal jelenteni egy Staff tagnak a honlapon Privát üzenetben. Ha kihasználod a cheat által szerzett elÅ‘nyöket Te is büntetve leszel.

- Ha úgy ítéljük meg, hogy egy játékos zavarja a közösséget cselekedeteivel, üzeneteivel akkor azt az általa okozott kellemetlenség mértékétÅ‘l függÅ‘en büntetjük. Ezek meghatározása a Staff tagok jogosultsága, az Å‘ "ítéletük" vitán felül áll.

- Honor és aréna pont, ill. arena rate szerzése csak szabályos körülmények között engedélyezett. Csalás esetén, annak mértékétÅ‘l függÅ‘en, büntetés jár. Ez lehet honor illetve arénapont elvétel, ban, aréna-rate törlés de szélsÅ‘séges esetben akár honorból és/vagy arénapontból vehetÅ‘ itemek törlése is.

- A Staff tagok player karaktereire játék közben ne írj GM-ügyekkel kapcsolatban. Talált bug esetén használd a HibajelentÅ‘t, vagy keress world-ön (GM karival) online lévÅ‘ GM-et.

- A weboldalon történÅ‘ bármiféle reklámozáshoz a GM-ek engedélye szükséges.

 

Tilos:

 

- MULTIBOX

- Mások hozzátartozóit (bármilyen csatornán; whisp, say, world stb) szidni, lealacsonyítani, megalázni, szóban sértegetni. Továbbá szintén tilos trágár módon vitatkozni közös csatornán. Az efféle megnyilvánulásokat Screenshotok alapján visszamenÅ‘legesen is büntetjük. Tilos a halmozott, sokszoros káromkodás. Az, hogy egy kármokodás mikor ölt olyan értéket, hogy büntetéssel legyen szankcionálva csakis a Staff tagok hatásköre.

- Cheater, bot és mindenféle nem-rendeltetésszerű használatot elÅ‘idézÅ‘ adat (bármilyen formájú), program használata, azoknak terjesztése, közzététele.

- BÁRMIFÉLE bug kihasználása (túl gyorsan respawnoló mob, feltűnÅ‘en bÅ‘ loot, valami erÅ‘sen bugos spell használata instázáshoz, questitem használata pvp-ben, stb.). Ha jelented, vagy be is írod bug bejelentÅ‘be, attól még továbbra sem használhatod ki. Ill. ha bármiféle szabálytalanságról tud valamelyik GM, attól még ugyan úgy vonatkozik rád, ill nem hivatkozhatsz rá hogy Å‘ "jóváhagyta".

- Staff tagnak kiadni magad, neveikre hajazó karaktereket létrehozni és esetleges ismerettségeddel kérkedni. Ha bármilyen kifogásod van munkájukkal kapcsolatban azt az Adminnál kell jelezned privát üzenetben. Más formában rágalmazásnak vesszük, és veled szemben fogunk szankciókat alkalmazni, még ha jogos is panaszod.

- Ha valaki egy Staff tagéhoz hasonló nevű karit kezd (akár véletlenül, akár direkt), a névváltoztatás jogát fenntartjuk. Ez olyan formában valósul meg, hogy az illetÅ‘ következÅ‘ belépéskor másik nevet adhat a karijának, nem pedig általunk választott névre nevezÅ‘dik át.

- A Staff-tól különleges dolgokat kérni(szint, item, ölés stb.).

- Létrehozni olyan nevet vagy klánnevet, amelyek trágárok, közízlést (ide tartoznak a nemi szervek "becenevei" is), faji, vallási, politikai vagy nemi hovatartozást sérthetnek. Az ilyenek észrevételkor/jelentéskor átnevezésre kerülnek.

- Ban, kitiltás ideje alatt felcsatlakozni a szerverre egy másik accounttal/karakterrel! EllenkezÅ‘ esetben a ban eredeti idejét megduplázzuk, a visszaesÅ‘knél pedig végleges kitiltást alkalmazunk!

- PvP Off-ban közvetve, vagy közvetlenül befolyásolni egy harc kimenetelét.

- Más szerver reklámozása, szidása, népszerűsítése.

- BG-ken az inaktív játékstílus. (AFK, semmittevés, stb)

- BG-ken EGYSZERRE bent lenni allis ÉS hordás karakterrel is, vagy frakcióddal megyezÅ‘ oldalon több karakterrel bent lenni.

- BG-ken, arénákban bármiféle multiboxing használata, szoftveresen vagy manuálisan.

- Arénán a többszemélyes mountok használata.

- Channel admin (owner) indokolatlan használata.

- Quest item más téren történÅ‘ használata, mint amilyen célt szolgál. (pvp, egyéb quest)

- „Honorfarmolás”: játékosok egymás elleni harca elÅ‘re megbeszélt módon, leszögezett végkimenetellel.

- „Wintrade”: játékosok egymás elleni meccsei (Aréna) elÅ‘re leszögezett végkimenetellel.

 

Adatvédelem:

 

Támogatás küldése esetén meg kell adnod neved, lakcímed, erre a visszaélések, csalások elkerülése és hivatalos elszámolások, adózások, miatt van szükség.

Minden személyes és egyéb account adatot bizalmasan kezelünk, harmadik fél számára nem adjuk ki.

Ha valami nincs benne a szabályzatban, az nem azt jelenti, hogy szabad, kérd ki a GM-ek véleményét!

 

2022.03.05

 

Heron Server Policy

 

- It is everyone's responsibility to read and follow the server policy. No one can claim to have read it late or not at all.

- This policy applies to all realms, web interfaces, and voice communication servers. The instructions on the Account Registration page are an integral part of the Server policy.

- If you do not accept or agree with the rules, you may not play on the server.

- At the time of registration, I agree to the following:

- I will not harm the server or its players in any way. If I do so, I accept all financial and moral consequences

- I am not a member of any rights organisation or company (if I am, I will register here as an individual) 

- I will not use any information given or written here in any proceedings

 

Furthermore:

 

- This site is private property where the primary rulebook for staying here is set by Staff members.

- By registering on the site or using the registered nick/account, the user accepts the rules and agrees to abide by them in full.

- The site is free for all to read, but only registered users may post comments.

- The site and the game are heavily moderated, I acknowledge this and will act accordingly.

- The contributor waives his/her copyright to the extent of his/her contributions to the forum: he/she may not make any claim, financial or otherwise. The username and account are not for sale or transfer.

- Staff does not and cannot accept any responsibility or liability for the authenticity, reliability of the information contained in the forum, or for any consequences or damages arising from its use.

- Linking to or publishing warez activity or related content is prohibited (will result in immediate ban)!

- Please provide a valid email address when registering!

- If you have any problems, you will only be able to request a new password or clear up any issues with a valid, existing email address!

 

 General rules:

 

- Don't give out your account password and email address to anyone (including GMs!). The only exception is if you have contacted the GM beforehand because some kind of verification or correction is needed.

- Your Account details will not be modified or disclosed! (Exception also possible in the area of modification.)

- "Lost" characters, Account will not be returned! (Exception in case of database error - then only backwards to backup)

- Due to the exchange or gifting of Accounts, we do not take any responsibility for who the Account belongs to.

- Accounts received through cheating (regardless of ownership) will be permanently banned!

- If you see a cheater you are obliged to report it immediately to a Staff member on the website via Private Message. If you take advantage of the cheat you will be punished too.

- If we consider that a player is disturbing the community with his actions or messages, he will be punished according to the level of disturbance he has caused. The determination of these is the prerogative of the Staff members, their "judgement" is up for debate.

- Honor and arena points and arena rates may only be earned under proper circumstances. Cheating will be penalised depending on the extent of the cheating. This may include taking away honor and/or arena points, ban, arena rate, or in extreme cases, deletion of items taken from honor and/or arena points.

- Do not write to the player characters of Staff members while they are playing regarding GM issues. If a bug is found, use the Bug Report or search for a GM online on world (with GM characters).

- Any advertising on the website requires permission from the GMs.

 

You can not:

 

- MULTIBOX

- Insult, demean, humiliate, verbally abuse the relatives of others (on any channel; whisp, say, world etc). It is also forbidden to argue obscenely on a shared channel. Such expressions will also be punished retroactively by Screenshotok. Cumulative, multiple swearing is prohibited. When an abuse has reached the point of being punishable by a penalty is a matter for Staff members only.

- Cheaters, bots and any kind of data (in any form), programs, distribution or publication of any kind that may lead to inappropriate use.

- Exploiting THOUSANDS of bugs (mobs respawning too fast, loot being too abundant, using some heavily bugged spell to instantiate, using questitem in pvp, etc.). Even if you report it or post it in a bug report, you still can't exploit it. Or if a GM knows of any irregularities, they still apply to you, and you can't claim that they "approved" it.

- Impersonating a staff member, creating characters with their names and bragging about your possible familiarity. If you have any objections to their work, you should report them to Admin in a private message. Any other form of defamation will be taken as libel and you will be sanctioned, even if your complaint is legitimate.

- If someone starts a thread with a name similar to that of a Staff member (either accidentally or intentionally), we reserve the right to change the name. This takes the form of allowing the person to change the name of their karii the next time they join, rather than changing it to a name of our choosing.

- Asking Staff for special things(level, item, kill etc).

- Creating a name or clan name that may be obscene, offensive to public taste (this includes "nicknames" for sexual organs), racial, religious, political or gender. Such names will be renamed upon comment/report.

- Ban, ban while banned from joining the server with another account/character! Otherwise, the original period of the ban will be doubled, and a permanent ban will be applied to repeat offenders!

- In PvP Off, directly or indirectly influence the outcome of a fight.

- Promote, scold or promote another server.

- Inactive play style on BGs. (AFK, doing nothing, etc)

- On BGs, being in with both allis AND carry characters, or being in with multiple characters on the same page as your faction.

- Use any kind of multiboxing in BGs, arenas, software or manual.

- In arenas, the use of multiplayer mounts.

- Unwarranted use of channel admin (owner).

- Use of quest item in other space than it is intended for. (pvp, other quest)

- "Honor farming": players fighting each other in a prearranged manner with a stated outcome.

- "Wintrade": players fighting each other (Arena) with a pre-defined outcome.

 

Data protection:

 

When sending support, you must provide your name and address, this is necessary to avoid abuse, fraud and for official accounting and tax purposes.

All personal and other account information is kept confidential and will not be disclosed to third parties.

If something is not in the rules, it doesn't mean it's free, ask the GMs for their opinion!